Rob Braspenning | Beheer en Advies

Kennis & ervaring

Na jarenlange kennis en ervaring te hebben ontwikkeld binnen het vakgebied beheer openbare ruimte c.q. buitenruimte, binnen voornamelijk een gemeentelijke organisatie, heb ik in 2015 besloten om de uitdaging aan te gaan om als zelfstandig adviseur aan de slag te gaan. Als adviseur wil ik mijn opgedane kennis en ervaring en vooral ook mijn visie op het beheer van de buitenruimte inzetten om overheids-, zorginstellingen en bedrijven te ondersteunen bij de organisatie en uitvoering rondom beheer, inrichting en gebruik van de buitenruimte.

Ik heb met name ruime kennis en ervaring op het gebied van dagelijks en kortcyclisch beheer van groen, reiniging en spelen. Deze kennis en ervaring heb ik opgedaan van teammanager tot directievoerder en van informatiebeheerder beheersystemen tot programmaleider groen, spelen en schoon binnen een organisatie die zich ontwikkelde van een uitvoeringsorganisatie naar een regieorganisatie.  

Met mijn kennis en ervaring ben ik in staat om ondersteuning te bieden bij de regievoering van het beheer van de buitenruimte. Maar daarnaast ook bij het verzorgen van de uitvoerende taken van de regievoerder door bedrijven, sociale werkvoorzieningsschappen of gemeentelijke buitendiensten.

Tevens denk ik op een actieve en creatieve wijze mee bij de inrichting en gebruik van de buitenruimte, waarbij duurzame instandhouding van de primaire functie voorop staat.

Visie

Mijn werkwijze is altijd gericht op continu verbeteren. Daarom is mijn motto ‘Think B.I.G., act local and grow’. B.I.G. staat hier voor Beheer, Inrichting en Gebruik. Ik ben overtuigd dat ieder vraagstuk proces- of projectmatig te beïnvloeden is vanuit deze drie invalshoeken. Wanneer deze invalshoeken met elkaar in balans zijn, dan zal de primaire functie optimaal functioneren.

Wanneer er problemen zijn in, voor of met het beheer dan is de makkelijkste en snelste oplossing niet altijd de beste. Door ‘out-of-the-box’ naar de vraagstukken te kijken en op zoek te gaan naar de vraag achter de vraag pas dan komen vaak verrassende oplossingen die mogelijk een groter effect hebben. Vanuit dit oogpunt bestaan complexe vraagstukken volgens mij niet. Complexiteit is in feite mislukte eenvoud. Samen kunnen we complexe vraagstukken ombuigen naar eenvoudige vraagstukken.

Let's Talk.

Ik doe mijn werk met veel enthousiasme en innovativiteit en ga op basis van een betrokken samenwerking uitdagingen graag met u aan. Wilt u daarom meer horen over mijn motto en visie of heeft u een vraagstuk waar u een oplossing voor wilt, bel, mail of whatsapp me dan. Ik kom graag bij u langs.

Werkwijze

Think BIG, act local and grow!

Ik lever maatwerkoplossingen voor iedere vraagstuk (local) binnen B.I.G., waarbij continu verbeteren (grow) voorop staat. Ik streef altijd naar een langdurige samenwerking. Samenwerking is een vorm die in het hedendaagse uitvoering van beheer nodig is. Samen kom je verder, alleen niet. Ik dus ook niet, daarom ga ik continu op zoek naar interessante, innovatieve en uitdagende samenwerkingen.

Samenwerking wordt steeds meer gevraagd tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (regievoeren vs ontzorging), tussen de gebruikers en beheerders/inrichters (participatie), maar idealiter tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en gebruikers. Wanneer alle partijen in een samenwerking willen samenwerken in plaats van alleen samen werken, dan ben ik overtuigd dat er prachtige en mooie resultaten geboekt gaan worden.

Daagt u me uit?

Beheervisie & strategie

De openbare ruimte is continue aan verandering onderhevig, denk aan klimaatadaptie, slimmere mobiliteit...

Plan van aanpak

Het is zaak voor marktpartijen die graag taken over willen nemen om de overheid te overtuigen...

Participatie

Bij participatie gaat het er om dat iedereen een bijdrage kan leveren, groot of klein. Dat is van enorme waarde...

Communicatie

Communicatie wordt steeds belangrijker in onze samenleving, het gaat soms heel snel door de diverse social media...

BEGIN TYPING YOUR SEARCH ABOVE AND PRESS RETURN TO SEARCH. PRESS ESC TO CANCEL