Rob Braspenning | Beheer en Advies

Visie & strategie

Waar wilt u met het beheer van uw buitenruimte naartoe, wat wilt u gaan bereiken en op welke wijze wilt u dat gaan realiseren en met welke middelen of beheersystematiek? De buitenruimte is continu aan verandering onderhevig, denk aan klimaatadaptatie, slimmere mobiliteit, maar ook de opkomst van de webshops en het effect daarvan op bijvoorbeeld uw winkelgebieden. Ze hebben allemaal invloed op de wijze waarop we de buitenruimte moeten inrichten en willen gebruiken. En ondertussen…zorgt de beheerder er voor dat deze schoon, heel en veilig in stand wordt gehouden.

Goed beheer kan alleen met een goede lange termijn visie. Wat is uw stip op de horizon en wat zijn uw bijbehorende kaders en hoe houdt u daar als beheerder de regie op. Simpel…door uw ogen en oren goed de kost te geven en ook door over uw beheergrenzen heen te kijken en open te staan voor de wensen en verwachtingen vanuit de gebruikers, stedenbouwkundigen én de stakeholders in de buitenruimte. Maar naast de ogen en oren zijn uiteindelijk de handen die het werk uitvoeren, dat is het grootste kapitaal van goed beheer van de buitenruimte. De buitenruimte ontwikkel je samen en houdt je samen in stand en zo kunnen we er allemaal optimaal van genieten, nu en in de toekomst. En ik maak er graag onderdeel van uit om uw visie en strategie kracht bij te zetten op die onderdelen waar dat bij u gewenst is in het beheerproces.

Think BIG, act local and grow!

BEGIN TYPING YOUR SEARCH ABOVE AND PRESS RETURN TO SEARCH. PRESS ESC TO CANCEL