Think B.I.G.

Ervaart u het ook weleens als beheerder. ‘Het over de schutting gooien van een project naar beheer’. Ik heb het als beheerder bijna continu ervaren. Dit hoeft toch geen ‘probleem’ te zijn?

Nee, dat klopt!

Dit ‘probleem’ is juist een kans om een ‘sexy’ project duurzaam in stand te houden. Het enige wat er moet gebeuren is om gedurende een project balans te houden tussen de belangen van de Beheerder, Inrichter én Gebruiker.

 

 

De afgelopen jaren heb ik ervaren dat de Inrichter en Gebruiker steeds beter met elkaar samenwerken om elkaars belangen binnen het project te realiseren, zodat deze bruikbaar is. Denk aan al die participatieprojecten en inspraakavonden waar burgers intensief betrokken worden bij diverse ontwerpen.

Maar nu is het tijd om daar ook de belangen van de Beheerder toe te voegen, zodat de bruikbare buitenruimte ook functioneel en beheerbaar blijft!

De beheerder voelt zich namelijk ten alle tijden verantwoordelijk om de buitenruimte en dus ook een gerealiseerd project duurzaam schoon, heel en veilig in stand houden. Het is daarom allereerst van belang dat de beheerder in het gehele project geborgd is binnen het projectteam. Dit betekent overigens niet dat hij altijd zitting moet hebben in het projectteam.

Hoe worden de belangen geborgd?

Stel voordat begonnen wordt met een ontwerp beheerkaders op voor het eindresultaat met betrekking tot geld, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit!

Toon met behulp van een integrale beheertoets aan of het ontwerp aansluit op de bestaande beheersystematiek (beheerkaders)! Zijn alle (nieuwe) beheerobjecten in stand te houden?

Bepaal de nazorgperiode zodanig dat het ruimte biedt om de basis voor het structurele beheer na realisatie (beheerkaders) op orde te brengen! Bij wijze van spreken: ‘De veegwagen van de beheerder staat klaar om te vegen op het moment dat het lintje van project wordt doorgeknipt.’

Dit alles betekent dat de Beheerder vanaf het begin tot het eind van een project betrokken is om vervolgens het project in één keer goed over te nemen. Zo wordt het project meteen na overdracht beheerd, zoals dit verwacht wordt van de Inrichter én Gebruiker.